Contact
ERA-GOST Ltd. Print
Address:
Płocka 37 Str.
Gostynin
Poland
09-500

Telephone: +48 024 235-20-11
Fax: faks: +48 024 235-33-81

Information:
KRS: 0000057547 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
NIP: 971-06-10-712
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN
Nr GIOŚ E0006142W

Main e-mail:

ERA-GOST Ltd.
e-mail

Other contacts:

Marketing Dpt.
e-mail
Tel: +48 24 235 41 96

Sales Dpt.
e-mail
Tel: +48 24 235 41 96

Technical Dpt.
e-mail
Tel: +48 024 235 20 11

Supplies Dpt.
e-mail
Tel: +48 24 235 23 88
Fax: +48 24 235 33 81