ERA - GOST Sp. z o.o. Drukuj
Ulica i numer:
ul. Płocka 37
09 - 500 Gostynin
Polska

Telefon: + 48 24 235-41-96
Faks: +48 24 235-33-81

Informacje:
KRS: 0000057547 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
NIP: 971-06-10-712
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
Nr GIOŚ E0006142W

Kontakt:


Dział Handlowy - Ewa Ostrowska
e-mail Tel: + 48 24 235 41 96 Fax: + 48 24 235 33 81

Dział Zaopatrzenia - Barbara Zarzycka
e-mail
Tel: + 48 24 235 06 72
Fax: + 48 24 235 33 81

Serwis - Ryszard Weber
Tel: + 48 24 235 06 73
Fax: + 48 24 235 33 81