Wskaźniki i testery
S-760
 Sygnalizator S-760 jest przyrządem przeznaczonym do bezdotykowego wykrycia napięcia przemiennego. Głównym zastosowaniem tego sygnalizatora jest lokalizacja przewodów znajdujących się pod tynkiem.
Czytaj całość
 
S-3Z
 Wskaźnik kolejności faz typu S-3Z jest przeznaczony dla elektryków wykonujących prace monterskie i eksploatacyjne w sieciach trójfazowych niskiego napięcia.
Czytaj całość
 
FIT
 Tester FIT jest przeznaczony do sprawdzania wyłączników różnicowo-prądowych w sieci o napięciu fazowym  230 V, 50 Hz jedno- lub trójfazowych. Tester FIT umozliwia sprawdzanie wyłączników jedną z 225 wartości prądu z zakresu od 5mA do 1585 mA. Czas przepływu prądu: 40, 150, 200 lub 500 ms wybierany przełącznikiem.
Czytaj całość
 
S-500C
 Wskaźnik napięcia typu S-500C służy do pomiaru napięć, kontroli ciągłości obwodów, lokalizowania przewodu fazowego i określenia polaryzacji napięcia prądu stałego.
Czytaj całość
 
WM-1000
 Jednofazowy wymuszalnik mocy WM-1000 przeznaczony jest do kontroli mocy pobieranej przez licznik energii elektrycznej zainstalowany w sieci 230 V/50 Hz. Pozwala on na kontrolę rejestracji mocy zadanej wymuszalnikiem o wartościach:10 W, 20 W, 500 W, 1000 W , jak też umożliwia wykrycie nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Czytaj całość