Indicators and Testers
S-760
 The type S-760 contact-free AC voltage indicator is a simple device, easy to be operated, designed for a contact less detection of AC voltage.
Read more...
 
S-3Z
 Wskaźnik kolejności faz typu S-3Z jest przeznaczony dla elektryków wykonujących prace monterskie i eksploatacyjne w sieciach trójfazowych niskiego napięcia.
Read more...
 
FIT
 The FIT type is accurate and easy to use tester for TESTING RESIDUAL CURRENT DEVICES, and is designed to check the 230 V, 50 Hz single-phase and three- phase networks provided with such protection.
Read more...
 
S-500C
There are no translations available

 Wskaźnik napięcia typu S-500C służy do pomiaru napięć, kontroli ciągłości obwodów, lokalizowania przewodu fazowego i określenia polaryzacji napięcia prądu stałego.
Read more...
 
WM-1000
There are no translations available

 Jednofazowy wymuszalnik mocy WM-1000 przeznaczony jest do kontroli mocy pobieranej przez licznik energii elektrycznej zainstalowany w sieci 230 V/50 Hz. Pozwala on na kontrolę rejestracji mocy zadanej wymuszalnikiem o wartościach:10 W, 20 W, 500 W, 1000 W , jak też umożliwia wykrycie nielegalnego poboru energii elektrycznej.
Read more...