MK-3, MK-3A - Parametry techniczne Print _CMN_EMAIL_ALT
Article Index
Parametry techniczne
Wymiary MK-2, MK-2A
Wymiary MK-3, MK-3A

 Mierniki z serii typu MK

Mierniki typu MK-2, MK-2A, MK-3, MK-3A przeznaczone są do pomiaru prądu lub napięcia w obwodach prądu stałego i służą do pracy w urządzeniach lub aparatach elektronicznych, energetycznych i elektromedycznych. Mogą być również wykonane mierniki służące do pomiaru prądu i napięcia przemiennego o przebiegu sinusoidalnym.
Ten analogowy miernik umożliwia wygodny sposób odczytu wskazań podczas pomiarów. Zastosowanie w podzielni lusterka, zmniejsza błąd paralaksy odczytu wskazań. Wysokiej jakości magnesy trwałe, zastosowane w ustrojach pomiarowych zapewniają utrzymanie w klasie mierników w czasie wieloletniej eksploatacji.

Dane techniczne

 • Mierniki spełniają wymagania normy PN-92/E-06501/01
 • zakresy pomiarowe
według tablic 1 ÷ 8
 • klasa dokładności
1,5 prąd i napięcie stałe
2,5 prąd i napięcie przemienne
 • długość podziałki
78 mm (MK-2, MK-2A) 105 mm (MK-3, MK-3A)
 • długość wskazówki
45 mm (MK-2, MK-2A) 60 mm (MK-3, MK-3A)
 • napięcie probiercze
2 kV
 • wymiary zewnętrzne
według rysunków
 • położenie pracy
pionowe
 • masa
około 500 g
 • Po uzgodnieniu z dostawcą mogą być wykonane mierniki:
   - o innych zakresach pomiarów;
   - podziałką w specjalny sposób ocyfrowaną (określony przez nabywcę);
   - przystosowane do pracy w pozycji poziomej lub pochyłej.

Tablica 1 - mikroamperomierze - prąd stały

Typ Zakres pomiarowy [μA] Spadek napięcia  ~ [mV] Min. rezyst. obwodu
zewnętrznego, przy którym
spełnione są warunki tłumienia [Ω]
MK-2
MK-3
 0-400
0-600
 290
200
 -
MK-2
MK-3
 400-0-400
600-0-600
 100
57
 -
MK-2A
MK-3A
 0-25
0-40
0-60
0-100
0-150
0-250
0-400
0-600
 60
60
35
24
11
10
5
5
 17500
7000
3100
4000
450
150
40
14

Tablica 2 - miliamperomierze - prąd stały MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [mA]
Spadek napięcia  ~[mV] Zakres pomiarowy [mA] Spadek napięcia ~[mV]
0-1
0-1,5
0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-15
0-25
0-40
0-60
0-100
0-150
0-250
0-400
0-600
114
73
40
34
28
30
30
60
60
60
60
60
60
60
60
1–0–1
1,5–0–1,5
2,5–0–2,5
4–0–4
6–0–6
10–0–10
15–0–15
25–0–25
40–0–40
60–0–60
100–0–100
150–0–150
250–0–250
400–0–400
600–0–600
38
21
13
17
20
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Tablica 3 - amperomierze - prąd stały MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [A] Spadek napięcia [mV] Typ bocznika Zakres pomiarowy [A] Spadek napięcia [mV] Typ bocznika
0 – 1
0 – 1,5
0 – 2,5
0 – 4
0 – 6
0 – 10
0 – 15
0 – 25
około 60
-  1 – 0 – 1
1,5 – 0 - 1,5
2,5 – 0 - 2,5
4 – 0 – 4
6 – 0 – 6
10 – 0 – 10
15 – 0 – 15
25 – 0 – 25
 około 60  -
0 – 40
0 – 60
0 – 100
0 – 150
60 OWB-1 40 – 0 – 40
60 – 0 – 60
100 – 0 – 100
150 – 0 – 150
 60  OWB-1
0 – 250
0 – 400
0 – 600
0 – 1000
0 – 1500
0 – 2500
60 OWB-2 250 – 0 – 250
400 – 0 – 400
600 – 0 – 600
1000 – 0 – 1000
1500 – 0 – 1500
2500 – 0 – 2500
 60  OWB-2

Amperomierze powyżej 25A wyposażone są w oddzielne, wymienne boczniki typu OWB-1 i OWB-2. Amperomierz należy połączyć z bocznikiem przewodami o łącznym oporze 35 +/-5 mΩ.

Tablica 4 - miliwoltomierze - prąd stały MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [mV] Rezystancja wewnętrzna [Ω/V] Zakres pomiarowy [mV] Rezystancja wewnętrzna [Ω/V]
0-60
0-100
0-150
0-250
0-400
0-600
66,5 60 – 0 – 60
100 – 0 – 100
150 – 0 – 150
250 – 0 – 250
400 – 0 – 400
600 – 0 – 600
130

Tablica 5 - woltomierze - prąd stały MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [V] Rezystancja wewnętrzna [Ω/V] Zakres pomiarowy [V] Rezystancja wewnętrzna [Ω/V]
0-1
0-1,5
0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-15
0-25
0-40
0-60
0-100
0-150
0-250
0-400
0-600
1000 1-0-1
1,5-0-1,5
2,5-0-2,5
4-0-4
6-0-6
10-0-10
15-0-15
25-0-25
40-0-40
60-0-60
100-0-100
150-0-150
250-0-250
400-0-400
600-0-600
1000

Tablica 6 - miliamperomierze - prąd przemienny MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [mA] Spadek napięcia ~[V] Uwagi
0-1
0-1,5
0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-15
0-25
0-40
0-60
0-100
0-150
0-250
0-400
0-600
1,5 Znamionowy zakres
dla częstotliwości:
30...1000...10000Hz

Tablica 7 - woltomierze - prąd przemienny MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [V] Rezystancja wewnętrzna [Ω/V] Uwagi
0-25
0-40
0-60
0-100
0-150
0-250
0-400
0-600
1000 Znamionowy zakres
dla częstotliwości:
30...1000...10000Hz

Tablica 8 - amperomierze - prąd przemienny MK-2, MK-3

Zakres pomiarowy [mA] Pobór mocy ~[mW]
Uwagi
0-1
0-1,5
0-2,5
0-4
0-6
15 Znamionowy zakres
dla częstotliwości:
40...45...65..75Hz

Sposób zamówienia

  Przy zamówieniu należy podać:
  • Nazwę miernika,
  • Typ miernika,
  • Zakres pomiarów,
  • Rodzaj tablicy, do której wmontowany będzie miernik (w przypadku tablicy stalowej - podać grubość tablicy).

Przykład zamówienia

Mikroamperomierz MK-2 0-400uA, do pracy w tablicy stalowej o grubości 3mm.

UWAGA! Brak podania materiału tablicy traktuje się jako zamówienie miernika do pracy w tablicy z materiału niemagnetycznego.

 

Warunki eksploatacji

   
 •  Zakres użytkowy temperaturowy:
13...23...33ºC;
 • Wilgotność względna otaczającego powietrza:
25...45...75...85%;
 • Ustawienie miernika:
pionowe;
 • Mierniki nie podlegają drganiom:
dot MK-2A, MK-3A;

Wyposażenie standardowe:

 • Miernik  MK-2, MK-2A, MK-3, MK-3A
 •  Karta gwarancyjna
 • Instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe:

Świadectwo sprawdzenia

Pozostałe informacje:

Karta katalogowa
Instrukcja obsługi

Wymiary zewnętrzne:

W celu zapoznania się z gabarytami mierników serii MK proszę nacisnąć poniżej "następny", lub wybrać z pozycję w spisie treści. 
< Prev   Next >