AMC-1 Print _CMN_EMAIL_ALT

Aparatowy miernik cyfrowy  typu AMC-1

Miniaturowy i dokładny aparatowy miernik cyfrowy  typu AMC-1 służy do pomiarów prądów i napięć stałych. Przeznaczony jest do zamontowania w płytach czołowych przyrządów pomiarowych, szaf sterowniczych, urządzeń technologicznych i elektromedycznych, zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Stosując odpowiednie przetworniki pomiarowe, można nim także mierzyć dowolne wielkości nieelektryczne.

Informacje podstawowe:

 • Miniaturowa obudowa, przystosowana do montowania miernika w płycie czołowej przyrządów pomiarowych lub urządzeń.
 • Wynik pomiaru odczytywany jest z wyświetlacza ciekłokrystalicznego o stosunkowo dużych cyfrach, czytelnych nawet z dużej odległości.
 • Możliwość ustawienia dowolnego położenia kropki dziesiętnej przez wykonanie odpowiedniego połączenia zewnętrznego.
 • Mały pobór prądu ze źródła zasilania.
 • Duży zakres napięcia zasilającego o dopuszczalnej dużej składowej przemiennej. Umożliwia to wykorzystanie do zasilania miernika AMC-1 napięcia istniejącego już w urządzeniu, o ile jest ono oddzielone galwanicznie od napięcia mierzonego.

Dane techniczne:

 • Błąd podstawowy pomiaru:
± 0,5% wartości wskazanej ± 1 cyfra;
 • Ilość wykonań miernika:
10;
 • Miliamperomierze prądu stałego:
 

Znamionowe wartości
zakresów pomiarowych
Rozdzielczość Spadek napięcia
0,2 mA
2 mA
20 mA
200 mA
0,1 μA
1 μA
10 μA
100 μA
200 mV ±20%
2 A 1 mA 250 mV ±20%

 • Woltomierze napięcia stałego:

Znamionowe wartości
zakresów pomiarowych
Rozdzielczość Rezystancja wewnętrzna
0,2 V
2 V
0,1 mV
1 mV
>100MΩ
20 V
200 V
1000 V
1 mV
100 mV
1V
10MΩ ±20%
 • Wyświetlacz:
LCD 3½ cyfry;
Maksymalne wskazanie 1999;
Wysokość cyfr 13 mm;
 • Sygnalizacja przekroczenia
  zakresu pomiarowego:
Wyświetlana cyfra 1 lub -1 przy wygaszonych
ostatnich 3 cyfrach. Sygnalizację tę mają wszystkie wykonania za wyjątkiem woltomierzy 1000V.
 • Automatyczne zerowanie i wyświetlanie znaku biegunowości
 
 • Częstość pomiarów:
2,5 na sekundę;
 • Zasilanie:
Napięcie stałe od 9 do 25 V;
dopuszczalna składowa przemienna 1 V RMS;
 • Pobór prądu:
do 3 mA;
 • Napięcie probiercze izolacji:
3 kV;
 • Wymiary gabarytowe (sz. x wys. x gł.):
72 x 36 x 40 mm;
 • Masa:
ok. 70 g.

Warunki eksploatacji

 • Temperatura otoczenia
5...23...40°C;
 • Wilgotność względna powietrza
20...45...75...80%;
 • Położenie pracy miernika
dowolne;
 • Rodzaj tablicy
dowolne;
 • Grubość tablicy
do 10 mm.

Wyposażenie standardowe:

 • Miernik AMC-1;
 • Wtyk gniazdowy MODUŁ 1 zawierający 7 styków i zaślepkę;
 • 2 trzymacze z wkrętami do mocowania miernika w tablicy;
 • Instrukcja obsługi;
 • Karta gwarancyjna.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Świadectwo sprawdzenia

Pozostałe informacje:

Karta katalogowa
Instrukcja obsługi
 
Next >