Publications
 ERA-GOST Ltd. often publishes articles about our products in polish branch press, like Elektro-Info. Publications are availble only in polish language.


1. Pomiary rezystancji izolacji
Autor: mgr inż. Michał Komorowski – ERA-GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 10/2007

Autor: Piotr Justyński – ERA-GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 5/2007

Autor: mgr inż. Wojciech Pierzgalski – OBR ME „METROL”, mgr inż. Ireneusz Zalewski – P.W. ERA GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 6/2005

4. Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem FIT
Autor: mgr inż. Ireneusz Zalewski – P.W. ERA-GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 4/2005

5. Pomiar mocy miernikami ferrodynamicznymi produkcji P.W. ERA-GOST
Autor: mgr inż. Ireneusz Zalewski – P.W. ERA GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 1-2/2005

6. Pomiary rezystancji metodą mostkową
Autor: mgr inż. Ireneusz Zalewski – P.W. ERA-GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 11/2004

7. Pomiary rezystancji uziemień
Autor: mgr inż. Ireneusz Zalewski – ERA GOST Sp. z o.o.
Publikacja: Elektro-info nr 9/2004

Autor: Grzegorz Loska, Ireneusz Zalewski
Publikacja: Elektro-info nr 3/2004