Historia spółki ERA-GOST Drukuj Wyślij znajomemu

Założycielem i współwaścicielem zakładów ERA był inż. Kazimierz Gayczak (1872-1933), absolwent Politechniki w Darmstadt, prezes Związku Elektrowni Polskich, członek Państwowej Rady Elektrycznej i wielu stowarzyszeń branżowych. Był wyrazicielem poglądów wielu wybitnych fachowców, którzy uważali, że uzyskanie monopolu dostaw osprzętu elektrycznego dla PKP nie będzie możliwe, dopóki nie opanuje się skomplikowanego zagadnienia regulacji napięcia prądnic wagonowych zależnie od prędkości jazdy - aby przy współpracy z akumulatorami natężenie oświetlenia pozostało równomierne.

W wyniku współpracy międzynarodowej, z inicjatywy polskich przemysłowców, którzy zrozumieli, że rozwój kolejnictwa wymagać będzie stałych dostaw urządzeń elektrycznych powstały Polskie Zakłady Elektrotechniczne Sp. Akc. Czołowym partnerem w tamtych czasach okazała się czeska firma ERA, która posiadała patenty interesujące polskie kolejnictwo, opracowane przez głównego inżyniera A. Juneka. Nazwa ERA pochodziła od pierwszych liter czeskich słów - Elektrotechnicki Regulator Automaticky, określających podstawową specjalność zakładów w Pradze.

W Polsce utworzono spółkę z kapitałem mieszanym czesko - polskim, z niewielką przewagą grupy czeskiej. Po wybudowaniu obiektów fabrycznych w warszawskich  Włochach, rozpoczęto produkcję w 1927 roku. Wytwórczość podstawowa obejmowała prądnice, samoczynne regulatory i inne akcesoria przewoźnych instalacji oświetleniowych w wagonach, na parowozach, statkach, samolotach. W latach trzydziestych ruszyła produkcja zbrojeniowa. 

W 1932 roku zakupiono licencję wiedeńskiej firmy "Norma" i wykonywano coraz większe ilości tablicowych i laboratoryjnych woltomierzy i amperomierzy oraz uniwersalnych multimetrów i induktorów. Podczas okupacji hitlerowskiej patenty "Normy" na przyrządy pomiarowe zastąpiono licencją "Siemens", której to berlińska centrala objęła nadzór nad ERĄ.

Zakłady upaństwowiono w 1948 roku. Fabryka objęła oficjalna nazwę Zakładów Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych im. Janka Krasickiego. W latach 1957 - 68 wdrożono do produkcji 99 nowych wyrobów. Program objął laboratoryjne i przenośne mierniki klasy 0,2 - 0,5 - 1,0, mierniki izolacji i uziemień, mostki techniczne i laboratoryjne, kompensatory, galwanometry, próbniki ogniw baterii akumulatorów. Wszystkie te bardzo precyzyjne i pracochłonne wyroby opracowało fabryczne biuro konstrukcyjne. Opiniowanie założeń, konsultacje i badanie prototypów zlecano Instytutowi Elektrotechniki lub Przemysłowemu Instytutowi Automatyki i Pomiarów

W początku 1970 roku na południowo - zachodnim krańcu Gostynina, przy ulicy 18-Stycznia, utworzono Oddział Zamiejscowy, mechaniczno - zegarmistrzowski, Z.W.P.P ERA. W połowie 1971 roku przeniesiono tam z zakładu macierzystego, produkcję przerywaczy samochodowych, a później montaż mierników aparatowych tropikalno - morskich, typu: MER 72 TM i MER 96 TM. W 1972 roku na wschodnim przedmieściu Gostynina, przy ulicy Płockiej, ukończono budowę Zakładu Produkcyjnego, do którego przyłączono oddział przerywaczy. Zakład ten stanowił podstawowe zaplecze produkcyjne branży miernictwa, produkujący różnego rodzaju części i podzespoły do mierników i miniwskaźników.

Transformacja ustrojowa Polski, która nastąpiła po 1989 roku postawiła wiele państwowych firm polskich przed obliczem nowej, trudnej rzeczywistości wolnorynkowej. Wiele z tych zakładów, w wyniku tych transformacji, upadło. Niestety, Warszawskie Zakłady ERA nie wytrzymały praw wolnego rynku. Na przełomie wieku zakład został poddany restrukturyzacji, dzięki której w 2002 roku, w gostynińskim oddziale powstała nowa spółka - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ERA-GOST Sp. z o. o., która do dnia dzisiejszego kontynuuje produkcję analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych, wykorzystując przy tym wieloletnie doświadczenie i tradycję zakładów ERA.

W lutym 2007 roku spółka zmieniła nazwę na  ERA-GOST Sp. z o. o.