WM-1000 Print _CMN_EMAIL_ALT

Jednofazowy wymuszalnik mocy typu WM-1000

 Jednofazowy wymuszalnik mocy WM-1000 przeznaczony jest do kontroli mocy pobieranej przez licznik energii elektrycznej zainstalowany w sieci 230 V/50 Hz. Pozwala on na kontrolę rejestracji mocy zadanej wymuszalnikiem o wartościach: 10 W, 20 W, 500 W,         1000 W, jak też umożliwia wykrycie nielegalnego poboru energii elektrycznej. Przy pomocy WM-1000 można dokonać szybkiej diagnozy pozwalającej na stwierdzenie czy licznik jest aktualnie hamowany magnesem (umieszczonym np. za tablicą licznikową). WM-1000 umożliwia również pomiar wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego w zakresie 0....500 V. Pomiaru dokonuje się za pomocą wbudowanego, odpornego na wstrząsy wskaźnika magnetoelektrycznego. Wymuszalnik mocy posiada układ odcinający obciążenie przy napięciach wyższych niż 280 V; w takim przypadku możliwy jest tylko pomiar napięcia sieci.

Dane techniczne:

 • Napięcie znamionowe sieci:
230 V;
 • Częstotliwość znamionowa sieci:
50Hz;
 • Moce zadane:
 10 W (dokł. 20 %);
20 W (dokł. 20 %);
500 W (dokł. 20 %);
1000 W (dokł. 20 %);
 • Klasa dokładności:
 5%;
 • Masa
ok. 800 g.

Warunki eksploatacji

 • Temperatura otoczenia
0...23...40 °C;
 • Wilgotność względna powietrza
20...40...75...85%;
 • Położenie pracy miernika
dowolne

Wyposażenie standardowe:

 • Miernik WM-1000;
 • Przewody pomiarowe;
 • Końcówki pomiarowe - krokodylki;
 • Instrukcja obsługi;
 • Karta gwarancyjna.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Świadectwo sprawdzenia;
 • Futerał.

Pozostałe informacje:

Karta katalogowa
Instrukcja obsługi
 
< Prev